หน้าหลัก

งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี ครั้งที่ ๕

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กําหนด จัดงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ ๕ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   [ ตรวจสอบรายชื่อลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือที่เข้าร่วมงาน ]
https://goo.gl/photos/xc3AjSMZbx8CvC9QA